Home Партньори
Партньори

Сред нашите клиенти са еднолични търговци и физически лица, ДЗЗД, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, неправителствени организации, фондации, политически партии. Допълнителен профил на Кредон ООД е консултирането на чуждестранни фирми при навлизането и оперирането им на българския пазар, на които предоставяме корпоративни услуги, съобразно българското законодателство. Работим с клиенти от Кипър, Франция, Украйна, Русия и Австрия.

От 1-ви ноември 2009 г. работи офисът на Кредон ООД в София, където фирмата предлага целия набор от своите услуги.


В своята дейност до сега, екипът на  Кредон ООД успешно си сътрудничи с одиторски и счетоводни компании, застрахователни агенти и адвокатски кантори.


Сикос ООД (www.sikos-uc.com)

Интерсервиз офистехника ООД (www.ofistehnika.com)

"Резонанс" ООД - Бизнес информационни технологии (www.resonance.bg)